THỦY ĐI SINGAPOR

Sang học mấy tuần ở Malaysia, nhân tiện qua chơi Singapor gặp gỡ bạn bè 2/2/2002. Đất nước của Cụ Lý quả là 1 thành phố xanh sạch đẹp. Thật tuyệt vời. MT

9974

9973

9970

9969

9968

9971

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s