CON VỀ NƯỚC, LO VIỆC HỌC

  z2115

Trường học ở Canada

Song thất năm 11 thế kỷ 21 , nhóc em từ Canada về nước. Xa mấy tháng không gặp thấy lớn hẳn. Bên đó 2 anh em tự quản,

ăn uống thất thường, rồi vận động thái quá khi chia tay bè bạn, cu cậu đen nhẻm, tụt mất 5 kí so với lúc sống chung cùng mẹ. Chẳng sao. Trông lại rắn rỏi hơn.

Cu sẽ học thế nào đây? Trường Việt thì chắc chắn không được rồi. Tiếng Việt cu cậu ấm ớ. Toán có thể được chứ mấy môn xã hội thì tịt. Vả lại bên kia đang học ít, chơi nhiều. Tình thầy trò, bè bạn không vẩn đục “bụi trần”. Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui. Về nhà không phải học, chỉ tự nguyện đọc sách. Mượn truyện thư viện của trường hoặc của cộng đồng nơi ở. Mỗi ngày đọc bao nhiêu trang ghi vào tờ form có mẫu sẵn, người nhà ký xác nhận, hàng tuần nộp cho lớp. Trương trình học không sách giáo khoa. Cặp sách đến lớp hầu như trống rỗng. Giờ bắt phải vào “khuôn phép” với nền giáo dục Việt Nam, theo sao được. Chắc sẽ bị sốc. Từ sốc đến chán học, khoảng cách rất ngắn. Bên kia cu học giỏi, được chọn vào lớp chuyên (gifted), giờ nếu chán học, rất dễ thành dốt, thì khốn. Vả lại, mình cũng không muốn trẻ con phải “khổ học thành tài” để đánh đổi tuổi thơ.

ham khảo mấy trường gọi là quốc tế thì thấy giá cao ngất ngưởng. Đọc báo thấy nhiều trường loại này “giá ngoại mà chất lượng nội”, nên cũng nản.

Phân vân quá. Ôi ông giáo dục. Sao năm nào ông cũng nói đến cải cách mà chỉ một việc tìm trường cho trẻ học đã thấy khó thay.

Hà nội tháng 7 – 2011

Vài hình ảnh chia tay bạn:

z2116

z2117

z2118

z2119

z2120

z2121

z2122

z2123

z2124

z2125

z2126

z2127

z2128

z2129

z2130

z2131

z2133

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s