VỀ HÀ NỘI May 26, 2012

z2089
Sáng hôm nay 26/5/2012, mình dẫn Tí Nhách tới Trung tâm Pháp ngữ 24 Tràng Tiền làm test để xếp lớp. Đến sớm chưa mở cửa, dẫn cu ra Nhà Hát Lớn & khách sạn Hilton, thấy cảnh đẹp chụp mấy pô kỷ niệm. Vả lại, Tí Nhách đã chụp ở nhiều nơi mà chưa có hình ở Hà Nội.


z2090

z2091

z2093

z2094

z2095

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s