Mockingjay Summary – Tập III

Tí Nhách rất mê đọc tiểu thuyết. Mình giao nhiệm vụ: từ nay trở đi, đọc xong mỗi chuyện, Tí Nhách hãy viết tóm tắt khoảng 2 trang về câu truyện đó. Có 2 cái lợi:

– Luyện cách tóm tắt

– Để ai không có điều kiện đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh, có thể đọc qua tóm tắt hiểu được nội dung câu chuyện.

Xin giới thiệu tóm tắt tập III của chuyện có tên MOCKINGJAY

(384 trang)

0....

 

Katniss was dropped off on an incinerated District 12. She was devastated by the destruction but she couldn’t have done anything about it. Plutarch, Gale, Haymitch and the others waited for her on the aircraft, leaving her some peace and quiet. Eventually she had to get up and move on.

Katniss takes stock of her new position as a rebel in District 13. She and a few others were extracted from the Hunger Games (Katnis’s previous Hunger Games adventure), but Peeta wasn’t one of them, he’s still missing, under control of the Capitol. After much reluctance, she made a deal with Coin, the District 13 president. The deal was that Katniss will be the figurehead, the Mockingjay, but in return, she gets immunity for her friends (Peeta and others) and she gets permission to kill President Snow.

Katniss has to star in commercials for the rebel side, called propos. For one propo, she and a team that includes her old friend Gale are sent into District 8, where they see a hospital get destroyed. This inspires Katniss to call for justice. Beetee (a very smart programmer) hacks into the Capitol network and shows the propo there which aggravated President Snow. He tries to counter by interviewing Peeta. Peeta gave away that District 13 is going to be bombed resulting in him being tortured by the Capitol. But he saved everyone in the District. Due to the warning, everyone evacuated into a really deep underground haven which protected them from the bombs.

President Coin, paid her gratitude to Peeta by sending a rescue team to retrieve Peeta from the Capitol. During all of this, Katniss made another propo that was hacked into the Capitol network to distract President Snow from the incoming danger.

The rebels get Peeta and some other folks out of the Capitol, but Peeta’s been badly damaged. He’s been “hijacked” (brainwashed) and now thinks of Katniss as the enemy. As soon as he sees her, he tries to kill her and almost succeeded, resulting her in a broken neck.

Once she recovers from Peeta’s attack, Katniss needs to be part of the action. She heads to District 2 and is part of a summit about whether to attack the other side humanely or inhumanely because District 2 sides with the Capitol. Gale suggests some inhumane kinds of weapons (booby trapped bombs) and strategies. During the battle that follows, Katniss gets shot. While recuperating, she bonds with another victor who she met in Catching Fire, Johanna, and witnesses the wedding of victors Finnick and Annie.

After a second recovery, Katniss trains to be part of the fighting again. She, Gale, and Finnick are assigned to a special unit that will be filmed during combat and turned into more propos. Right before they go out into the field, Peeta’s assigned to their unit too.

Katniss

Katniss is afraid for her life. Though Peeta has improved a bit, he’s still brainwashed and hates Katniss. Her commander, Boggs, agrees that she should watch out. But Boggs is one of the first casualties. Before he dies, he gives over his command to Katniss.

Katniss tells the others she has a secret mission to kill President Snow, and they follow her on what turns out to be a suicide mission. One by one, their team members are sacrificed as they make their way to the heart of the Capitol. Only a few of them, including Katniss, Gale, and Peeta, are left by the time they reach it.

During the ensuing battle, many innocent children die. Members of the rebels’ medical team, including Prim, Katniss’s sister, are also killed. Katniss is badly wounded again. On the positive side, the rebels have gained control and have captured President Snow. Katniss visits the imprisoned President Snow, who told her Coin is the blame for the death of her sister, Prim.

Katniss doesn’t know if she should believe him or not. It appears the rebels’ final attack was intentional, and the weapon Gale made could have been the one that killed Katniss’s sister. Katniss couldn’t forgive him.

In a meeting right before Snow’s execution, President Coin says that the remaining Hunger Games victors must vote to determine whether or not the new rebel government should start up the Hunger Games again, as a way of punishing the citizens of the Capitol for what they did to the citizens of the Districts. Katniss votes in favor. In the end, it was a yes to the new Hunger Games, capitol only edition.

Then it’s time for Snow’s execution. Katniss has the task of shooting him with her bows and arrows, but at the last minute, she kills Coin instead. The reason she killed Coin is because she was the real threat at that moment. Katniss also realized that Snow was telling the truth, that Prim was killed on Coin’s order. Snow was going to die either way, he had lost his battle.

0... Suzanne Collins

At this point, Katniss has a serious breakdown. Time passes, but she’s pretty much in a fog. Later she learns that she was free of charge during her trial, and she’s sent back to the ruined District 12, along with Haymitch and later Peeta. Gale disappears into another district.

Over time, Katniss is able to grieve for her sister and the many others who died. As she begins to rebuild her life, she and Peeta restore a romantic relationship and eventually have children.

=========

Tóm tắt chuyện CON CHIM NHẠI -tập 3

(384 trang)

Tập 1 Trò Chơi Đói Khát (bấm vào đấy)
Tập 2 Bắt Lửa (bấm vào đây)

Katniss được thả xuống Quận 12, nơi đã bị thiêu rụi. Nhìn thấy cảnh quê hương bị tàn phá, cô choáng váng. Tuy nhiên, cô không làm được gì. Plutarch, Gale, Haymitch và những người khác trên máy bay chờ đợi cô và muốn để cô được yên tĩnh. Cuối cùng cô cũng đành bó tay.

Katniss vào vị trí mới của mình như một kẻ nổi loạn tại quận 13. Cô và một vài người khác đã được đưa lên máy bay từ Trò chơi đói khát trước đây, nhưng Peeta không nằm trong số đó. Anh còn đang mất tích trong tay Capitol. Rồi cô miễn cưỡng thực hiện một thỏa thuận với chủ tịch Coin của quận 13. Đó là cô sẽ làm thủ lĩnh cho những người nổi dậy, đổi lại cô được bảo đảm là bạn bè cô (Peeta và những người khác) sẽ được an toàn và được cho phép giết Tổng thống Snow.

Katniss phải đóng vai trong việc quảng cáo cho phía bên nổi loạn, được gọi là Propos. Để quảng cáo, cô và một nhóm trong đó có Gale – người bạn cũ của cô – được đưa vào Quận 8, nơi họ thấy một bệnh viện bị phá hủy. Điều này tạo cảm hứng cho Katniss kêu gọi mọi người đứng lên giành công lý. Beetee (một lập trình viên rất thông minh) đột nhập vào mạng của Capitol và quảng cáo (phe nổi dậy)lên mạng, việc này làm Tổng thống Snow tức giận. Ông cố gắng chống lại (những người nổi dậy) bằng cách phỏng vấn Peeta. Nhưng Peeta lại cho biết người ta sẽ ném bom huyện 13 và anh đã bị Capitol đánh đập vì phát ngôn đó. Tuy nhiên, anh đã cứu được những người dân của quận 13. Nhờ có lời cảnh báo của anh, dân chúng quận 13 đã sơ tán vào nơi trú ẩn ở sâu dưới lòng đất tránh được bom đạn.
Để tỏ lòng biết ơn của mình đối với Peeta, bà Coin, chủ tịch huyện 13, đã cử một đội tới giải cứu anh thoát khỏi tay Capitol. Trong thời gian đó, Katniss làm một quảng cáo khác bằng cách đột nhập vào hệ thống mạng của Capitol nhằm làm cho Tổng thống Snow không chú ý tới mối nguy hiểm sắp đến với ông ta.

Các phiến quân cứu được Peeta và một vài người khác ra khỏi Capitol, nhưng Peeta bị thương nặng. Anh đã bị “hijacked” (tẩy não) nên giờ đây anh ta coi Katniss như kẻ thù. Ngay sau khi nhìn thấy Katniss, anh ta đã cố gắng tìm cách giết cô và kết quả là làm cô gẫy cổ.

Ngay sau khi bình phục do bị Peeta tấn công, Katniss thấy cần phải hành động. Cô tới quận 2 và tham gia vào một nhóm tấn công quận này vì quận 2 đứng về phe Capitol. Gale gợi ý dùng một vài loại vũ tàn ác (như bom mìn bẫy) và đề xuất các chiến lược (tấn công). Ở trận chiến đấu tiếp theo, Katniss bị trúng đạn. Trong thời gian chờ hồi phục, cô kết thân với một người chiến thắng là Johanna, người cô gặp trước đây trong Catching Fire, và cô cũng dự một đám cưới của 2 người chiến thắng khác là Finnick và Annie.

Sau khi hồi phục lần hai, Katniss tập luyện để lại tham gia vào cuộc chiến đấu. Cô, Gale, và Finnick được giao lãnh đạo một đơn vị đặc nhiệm mà trận đánh của họ sẽ được quay phim và lại trở thành một quảng cáo nữa. Ngay trước khi họ đi ra chiến trường, Peeta cũng được tham gia vào cùng đơn vị đặc nhiệm đó.

Katniss lo sợ cho mạng sống của mình. Bởi Peeta dù đã được cải thiện chút ít, song anh ta vẫn còn trong tình trạng bị tẩy não nên vẫn thù ghét Katniss. Người chỉ huy của cô, anh Boggs, đồng ý là cô nên cẩn thận. Nhưng Boggs lại là một trong những người đầu tiên ngã xuống. Trước khi chết, anh trao quyền chỉ huy cho Katniss.

Katniss nói với những người trong đơn vị rằng cô ấy có một nhiệm vụ bí mật là giết Tổng thống Snow, và họ theo cô làm nhiệm vụ nguy hiểm này. Từng người một, các thành viên của nhóm đặc nhiệm hy sinh khi họ tìm cách đột nhập vào trung tâm Capitol theo cách của riêng mình. Chỉ còn một vài người trong số họ sống sót sau khi lọt được vào trung tâm Capitol, trong đó có Katniss, Gale, và Peeta.
Trong trận đấu tiếp theo, nhiều trẻ em vô tội bị chết. Nhiều thành viên đội cứu thương của phiến quân, bao gồm cả Prim, em gái của Katniss, đã bị giết. Katniss lại một lần nữa bị thương nặng. Bù lại, các phiến quân đã kiểm soát được tình hình và đã bắt giữ được Tổng thống Snow. Khi tới thăm Snow trong tù, Katniss được ông này cho biết là bà Coin có trách nhiệm trong cái chết của Prim, em gái cô.
Katniss không biết có nên tin lời Snow hay không. Dường như cuộc tấn công cuối cùng của phiến quân là có chủ ý, và thứ vũ khí mà Gale đề xuất dùng có thể đã giết chết em gái cô. Katniss không thể tha thứ cho cậu ta .
Trong 1 cuộc họp ngay trước khi hành quyết Snow, Chủ tịch Coin nói rằng những người chiến thắng trong Hunger Games còn sống sót phải bỏ phiếu để quyết định có nên tiến hành lại Trò Chơi Đói Khát, như một cách trừng phạt các công dân của Capitol bởi những gì họ đã làm đối với công dân của các quận huyện hay không. Katniss bỏ phiếu tán thành. Cuối cùng, mọi người đồng ý tổ chức Trò Chơi Đói Khát riêng cho Capitol.
Rồi đến thời điểm hành quyết tổng thống Snow. Katniss có nhiệm vụ dùng cung tên của mình bắn chết ông ta. Nhưng vào phút chót, cô đã bắn chết bà Coin vì bà ta tỏ ra là một mối đe dọa thực sự lúc đó. Katniss cũng đã nhận ra rằng Tổng thống Snow nói đúng: Prim bị giết là theo lệnh của bà Coin.

Thất bại trong cuộc chiến đấu do đó kiểu gì ông cũng bị chết.
Tại thời điểm này, Katniss bị suy nhược nặng. Thời gian trôi đi, nhưng cô vẫn ở trong tình trạng đó. Sau, cô được biết rằng cô được miễn xử trong phiên tòa xét xử cô. Rồi cô cùng Haymitch, sau đó là Peeta, được đưa trở lại huyện 12 đã bị tàn phá. Gale thì biến mất trong một quận huyện nào đó.
Theo thời gian, Katniss có thể đau buồn về cô em gái cùng nhiều người khác bị chết. Rồi cô bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình, cô và Peeta khôi phục lại mối quan hệ lãng mạn và cuối cùng họ có với nhau những đứa con./.

ện Hunger Games 3 tập).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s