VỀ HÀ NỘI May 26, 2012

z2089
Sáng hôm nay 26/5/2012, mình dẫn Tí Nhách tới Trung tâm Pháp ngữ 24 Tràng Tiền làm test để xếp lớp. Đến sớm chưa mở cửa, dẫn cu ra Nhà Hát Lớn & khách sạn Hilton, thấy cảnh đẹp chụp mấy pô kỷ niệm. Vả lại, Tí Nhách đã chụp ở nhiều nơi mà chưa có hình ở Hà Nội.


z2090

Continue reading

Mockingjay Summary – Tập III

Tí Nhách rất mê đọc tiểu thuyết. Mình giao nhiệm vụ: từ nay trở đi, đọc xong mỗi chuyện, Tí Nhách hãy viết tóm tắt khoảng 2 trang về câu truyện đó. Có 2 cái lợi:

– Luyện cách tóm tắt

– Để ai không có điều kiện đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh, có thể đọc qua tóm tắt hiểu được nội dung câu chuyện.

Xin giới thiệu tóm tắt tập III của chuyện có tên MOCKINGJAY

(384 trang)

0....

 

Continue reading

TÓM TẮT CHUYỆN CATCHING FIRE

Tí Nhách rất mê đọc tiểu thuyết. Mình giao nhiệm vụ: từ nay trở đi, đọc xong mỗi chuyện, Tí Nhách hãy viết tóm tắt khoảng 2 trang về câu truyện đó. Có 2 cái lợi:

– Luyện cách tóm tắt

– Để ai không có điều kiện đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh, có thể đọc qua tóm tắt hiểu được nội dung câu chuyện.

Xin giới thiệu tóm tắt tập II của chuyện có tên CATCHING FIRE (480 trang)

Tập I THE HUNGER GAMES ( đọc tại đây )

0.....
0....

CATCHING FIRE Summary 

Continue reading

THE HUNGER GAMES SUMMARY – TRÒ CHƠI ĐÓI KHÁT

Tí Nhách rất mê đọc tiểu thuyết. Mình giao nhiệm vụ: từ nay trở đi, đọc xong mỗi chuyện, Tí Nhách hãy viết tóm tắt khoảng 2 trang về câu truyện đó. Có 2 cái lợi:

– Luyện cách viết tóm tắt

– Để ai không có điều kiện đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh, có thể đọc qua tóm tắt hiểu được nội dung câu chuyện.

(Phần 1 gần 400 trang)

0. 
Suzanne Collins, The Hunger Games’ Author

Continue reading

TO KILL A MOCKINGBIRD SUMMARY

Tí Nhách rất mê đọc tiểu thuyết. Mình giao nhiệm vụ: từ nay trở đi, đọc xong mỗi chuyện, Tí Nhách hãy viết tóm tắt khoảng 2 trang về câu truyện đó. Có 2 cái lợi:

– Luyện cách tóm tắt

– Để ai không có điều kiện đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh, có thể đọc qua tóm tắt hiểu được nội dung câu chuyện.

Xin giới thiệu tóm tắt đầu tiên của chuyện: To Kill A Mockingbird

0.

Harper Lee, Author of To Kill A Mockingbird Story

Continue reading