BÌNH ẢNH

Thấp thoáng con đò bơi ngược nước
Đôi bờ xanh thắm ngút ngàn cây
Cảnh đâu mà đẹp nên thơ vậy?
Xin có đôi nhời hỏi chủ PhâyZ1124

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s