BÌNH ẢNH

Z1123

 Lá rụng vô tình hay hữu ý?
Mà tranh đẹp quá nức lòng người
Cây ơi cho rụng thêm nhiều nữa
Để môi nở rộ những nụ cười.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s