BÌNH ẢNH

Thấp thoáng con đò bơi ngược nước
Đôi bờ xanh thắm ngút ngàn cây
Cảnh đâu mà đẹp nên thơ vậy?
Xin có đôi nhời hỏi chủ PhâyZ1124

Advertisements

BÌNH ẢNH

Z1123

 Lá rụng vô tình hay hữu ý?
Mà tranh đẹp quá nức lòng người
Cây ơi cho rụng thêm nhiều nữa
Để môi nở rộ những nụ cười.