THẾ NÀO LÀ 1 ÔNG BỐ TỐT

00“Con không cha như nhà không nóc”. Câu nói của các cụ xưa, đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa. Vậy nên trong mỗi mái ấm cần có một người cha. Dĩ nhiên phải là người cha được kính trọng để đảm đương trách nhiệm cao quý ấy: nóc nhà.

Nói tới vai trò người bố, không phải cứ là bố thì được mọi người trong gia đình kính trọng. Lòng kính trọng là một thứ tình cảm tự nhiên như tiếng vỗ tay trong rạp hát. Nếu không hay, không thích, thì không vỗ.

Continue reading