BÌNH ẢNH

z1112

Nước mây cùng một màu xanh
Con thuyền lờ lững một cành câu buông
Thả mình trong chốn thiên đường
Dịu đi bao nỗi vấn vương cuộc đời

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s