NGHE THƠ, NHỚ QUANG DŨNG

z1120

Nghe thơ Tây Tiến lòng quặn đau
Quang Dũng, nhà thơ, tội tình sao?
Một đời cay cực, cơm thiếu gạo
Đôi Mắt Sơn Tây lệ tuôn trào…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s