THĂM HƯƠNG TEXAS

 THĂM ARLINGTON TỪ 13-16 THÁNG 10/2008


Tháng 10/2008. Được nghỉ thêm 1 ngày, tổng cộng 3 ngày, gọi là long week end. Cả nhà tranh thủ bay sang thành phố Arlington, tiểu bang Texas, thăm gia đình đứa cháu gái định cư ở đó.
Arlington cách Ottawa chừng 2800km đường bộ. Đi máy bay mất 5 giờ kể cả thời gian chuyển máy bay tại sân bay Detroit, bang Michigan.Một phần các nhà trong thành phố Arlington nằm trên một mỏ dầu. Theo luật đất đai của Mỹ, chủ đất được sở hữu cả tài nguyên trong lòng đất. Thế là những gia đình nào nằm trên mỏ dầu được công ty khai thác dầu trả cho một khoản tiền, nhiều ít tùy theo diện tích đất của chủ sở hữu.

Continue reading

Advertisements