QUAN VŨ TRONG TRUYỆN TAM QUỐC

 Nói đến truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, các bạn gái hẳn không biết và không thích. Những bạn trẻ chắc cũng vậy. Còn cánh già như mình thì ham mê lắm. Mình đọc từ thời còn để chỏm nên nhớ rất zai. Giờ có thể kể vanh vách từ đầu đến cuối. Nhất là gặp được lão nào tâm đầu ý hợp mà bàn luận thì thôi rồi, sôi nổi quên ăn.Quan Vũ có tên chữ là Vân Trường, cho nên còn gọi là Quan Vân Trường.

 Chẳng hiểu sao cái thời ấy, bên cái xứ ấy, mấy anh có máu mặt, anh nào cũng có tên chữ. Dân thường chắc chẳng ma nào nhiêu khê lấy tên chữ tên chẹo làm gì. Như anh Tào Tháo, tên chữ là Mạnh Đức. Anh Lưu Bị tên chữ là Huyền Đức. Anh Gia Cát Lượng tên chữ là Khổng Minh, v.v…Hình như ngày nay người TQ không còn giữ thói quen này nữa. Kể cả những ông kễnh như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân…Quan Vũ nổi tiếng không những thời đó, mà còn cả mãi đến sau này. Từ phim ảnh, ca kịch đến văn chương, ca hát không ngừng khai thác nhân vật này. Nói chung đều ca ngợi ông là người trung quân, nghĩa khí, anh hùng lẫm liệt, coi thường cái chết. Ông có sức khỏe phi thường. Cưỡi ngựa xích thố, cầm long đao nặng 82 ký (40 kg) nhẹ như lông hồng. Chém đầu đại tướng Nhan Lương, Văn Sú của Viên Thiệu nhanh đến nỗi chén rượu rót lúc ra đi, khi mang đầu tướng bại trận về, rượu vẫn còn nóng hổi.

Nay mình không muốn nói đến điểm hay của nhân vật Quan Vũ. Mà muốn nói đến điểm không hay của ông ta. Tất nhiên đây là nhận xét cá nhân.

Viên tướng họ Quan này kiêu ngaọ, tự cao tự phụ đến mức trở thành tiểu nhân. Cũng vì cái thói cao ngạo coi mình là nhất mà để thân bại danh liệt, mất đất, mất thành, kéo theo cái chết của Trương Phi, Lưu Bị, rồi suy vi của nhà Thục Hán.
Khi nhà Thục thịnh vượng đạt tới đỉnh cao. Quân sư thì có Gia Cát Khổng Minh trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Tướng võ thì có Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng sức muôn người không địch nổi. Khi phong ngũ hổ, ông đùng đùng nổi giận không nhận ấn kiếm. Cho rằng Trương Phi là anh em kết nghĩa, Triệu Tử Long theo Lưu Bị đã lâu, Mã Siêu-con trai Mã Đằng (dòng dõi Mã Viện)- vốn là công thần nhà Hán thì được, chứ Hoàng Trung là cái thá gì mà đứng sánh cùng ông. Phí Vĩ phải lựa lời khuyên nên vì nghiệp lớn của Lưu Bị, ông mới tỉnh ngộ và thụ phong.

Theo như trong truyện thì Hoàng Trung cũng là bậc danh tướng anh tài đã từng sống mái, chẳng kém cạnh ông. Về đức, Hoàng Trung cũng là con người nghĩa hiệp, dám đem tính mạng của mình để báo đền ân đức. Vậy mà Quan Vũ tự cao tự đại, không chấp nhận đứng ngang Hoàng Trung. Mình cho đây là biểu hiện nhỏ nhen của Quan Vũ, không đáng mặt quân tử.

Một chi tiết nữa cũng nói lên tính tự phụ, kém cỏi của ông ta. Ấy là đất Kinh Châu, yết hầu của nước Thục sau này. Là anh em thề cùng sống chết, Lưu Bị tin tưởng giao cho ông cai quản. Nhưng ông đã không đáp lại được lòng tin của Lưu Bị. Cũng chỉ do cái thói kiêu ngạo của ông ta.

Khi Lưu Bị cùng quân sư Bàng Thống rời Kinh Châu vào lấy đất Thục, Khổng Minh được giao cai quản đất Kinh Châu. Rồi Bàng Thống chết, Khổng Minh phải trao quyền cai quản Kinh Châu cho Quan Vũ để vào Thục cùng Lưu Bị. Trước khi trao lại ấn tín cho Quan Vũ, Khổng Minh đã dặn ông hãy nhớ nằm lòng 8 chữ cốt tử. Nói như ngôn ngữ hiện đại bây giờ là 8 chữ chiến lược: Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền.

Nhưng vẫn cái thói tự phụ, kiêu căng, ông coi khinh Đông Ngô. Khi Tôn Quyền- vua xứ Giang Đông- vì muốn kết tình hòa hiếu với Lưu Bị để duy trì thế chân vạc – chia 3 thế giới – đã ngỏ lời cầu hôn cho con trai của mình với con gái Quan Vũ. Bằng câu trả lời xấc xược “Con gái ta ví như loài hổ, há lại gả cho loài khuyển” mà sau này ông đã phải trả giá bằng việc thất thủ Kinh Châu và bằng chính tính mạng của mình, cùng con nuôi Quan Bình và nhiều người khác nữa.

Hỏi vua nào chịu nổi một tên tướng của nước khác thóa mạ mình như vậy.
Một nhà sử học TQ đã nhận xét: “Sự cao ngạo và thiếu hiểu biết về chính trị của Quan Vũ đã làm đổ vỡ liên minh Tôn – Lưu, gây ra việc mất Kinh Châu, làm suy yếu lực lượng của Lưu Bị. Tính tự phụ và nông nổi, bất chấp đại cục của ông khiến ông trong một thời gian rất ngắn từ chỗ uy danh chấn động Hoa Hạ ngã lộn xuống, kết cục trong bi kịch, để lại bài học thất bại thê thảm.”

Nói cho cùng, Quan Vũ cũng chỉ đơn thuần là một võ tướng võ biền, không hơn không kém. Mình rất ghét tính khí nhỏ nhen của con người này.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s