ĐÓN TẾT TẠI LÀO

Z424  30 tết, đợi cu con đến 6 giờ chiều mới ở nhà bạn về. Hai bố con mỗi người 1 xe đạp đến thăm chùa Phật Tích (chùa tại Viêng Chăn của Việt kiều Bên Lào.


Z423Z425Z426Z427Z428Z430Z431Z432Z433Z434Z435Z435
Z438
Z436

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s