z1103

Ngày 13/4/2012 dương lịch là ngày 01/01/2555, tết của Lào

Té nước vào người là may mắn. Ra đường ai cũng bị ướt.

Z397

Z398Z399Z403Z404Z405Z406Z407Z409Z410Z412Z413 Z414

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s