NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT VỀ CANADA – 6

0TT – Sống và làm việc tại Canada 3 năm, mình đang định viết vài điều gì đó về đất nước này, nơi 2 thằng cu con đã và đang được hưởng một sự học tuyệt vời (đọc tại đây). Nay thấy có bài hay hay của Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương nói về xứ sở cây phong, rinh về đây để bạn nào đó đang có ý định sang đó du học, cũng nên biết…Cảm ơn Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương.

34- Công đoàn

Continue reading

NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT VỀ CANADA – 5

0TT – Sống và làm việc tại Canada 3 năm, mình đang định viết vài điều gì đó về đất nước này, nơi 2 thằng cu con đã và đang được hưởng một sự học tuyệt vời (đọc tại đây). Nay thấy có bài hay hay của Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương nói về xứ sở cây phong, rinh về đây để bạn nào đó đang có ý định sang đó du học, cũng nên biết…Cảm ơn Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương.
25- Cảnh sát

Continue reading

NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT VỀ CANADA – 3

0TT – Sống và làm việc tại Canada 3 năm, mình đang định viết vài điều gì đó về đất nước này, nơi 2 thằng cu con đã và đang được hưởng một sự học tuyệt vời (đọc tại đây). Nay thấy có bài hay hay của Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương nói về xứ sở cây phong, rinh về đây để bạn nào đó đang có ý định sang đó du học, cũng nên biết…Cảm ơn Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương.

14- Chết

Continue reading

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ CANADA – 2

0TT – Sống và làm việc tại Canada 3 năm, mình đang định viết vài điều gì đó về đất nước này, nơi 2 thằng cu con đã và đang được hưởng một sự học tuyệt vời (đọc tại đây) . Nay thấy có bài hay hay của Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương nói về xứ sở cây phong, rinh về đây để bạn nào đang có ý định sang đó du học, cũng nên biết…Cảm ơn Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương.

6- Giáo viên
Continue reading

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ CANADA

0TT – Sống và làm việc tại Canada 3 năm, mình đang định viết vài điều gì đó về đất nước này, nơi 2 thằng cu con đã và đang được hưởng một sự học tuyệt vời (đọc tại đây) . Nay thấy có bài hay hay của Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương nói về xứ sở cây phong, rinh về đây để bạn nào đang có ý định sang đó du học, cũng nên biết…Cảm ơn Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương.

Những điều trông thấy mà vui
Những điều nghĩ tới mà đau đớn lòng (1)

1- Thiện nguyện

Continue reading