VỀ VIỆC NHẠC SỸ PHẠM DUY VỀ NƯỚC – 1

THIẾU MỘT TẤM LÒNG – 1


Nhạc sỹ Phạm Duy

(Thư của Nguyễn Đắc Xuân gởi nhạc sĩ Phạm Tuyên sau khi đọc bài báo “Nhạc Phạm Duy và những điều cần phải nói” trên An Ninh Thế Giới Cuối Tháng 4-2009)Anh Phạm Tuyên kính mến,

z2406

Continue reading

Advertisements