GHI-NÊ BISSAU & CABO VERDE – 1

Trinh quoc thu
Trinh quoc thu

Đại sứ quán Việt Nam tại Ghi-nê Conarkry kiêm nhiệm luôn cả Ghi-nê Bissau & Cabo Verde. Ghi-nê Conarkry là thuộc địa Pháp, độc lập năm 1958. Ghi-nê Bissau và Cabo Verde là thuộc địa Bồ Đào Nha, lần lượt giành độc lập năm 1973 và năm 1975. 

Continue reading

Advertisements